01_Úvod

Jsme česká statická a projekční kancelář, zaměřená na návrh / ověření všech typů pozemních i inženýrských konstrukcí a staveb.

Specializujeme se především na konstrukce ze dřeva, materiálů na bázi dřeva a na konstrukce kovové.

Naši práci garantujeme autorizací ČKAIT v oborech Statika a dynamika staveb a Pozemní stavby

Společnost 2M Static s.r.o. byla založena na počátku roku 2017, nicméně náš tým disponuje dlouholetými bohatými zkušenostmi s projektováním i posuzováním konstrukcí a staveb v České republice i v zahraničí, především ve Velké Británii.

Při řešení složitých problémů spolupracujeme s odborníky z Fakulty stavební VUT v Brně.