02_Služby

Nabízíme komplexní služby v oblasti statiky, navrhování a posuzování stavebních konstrukcí:

  • Statické výpočty a projekty nosných konstrukcí staveb všech stupňů, včetně dokumentace výrobní
  • Posudky stávajících konstrukcí
  • Hlavní, mimořádné a běžné prohlídky mostů
  • Stavebně – technický průzkum
  • Odborné prohlídky konstrukcí a staveb
  • Návrh rekonstrukce a sanace konstrukcí a staveb
  • Vývoj softwaru „na míru“ pro statický návrh konstrukčních prvků a dílců
  • Konzultace v oblasti návrhu a působení nosných konstrukcí

Statické výpočty a projekty můžeme vypracovat v souladu s normativními dokumenty (ČSN) EN nebo BS v českém nebo anglickém jazyce.


OSVĚDČENÍ A DOKUMENTY

Autorizace ČKAIT v oboru Pozemní stavby, v oboru Statika a dynamika staveb

Oprávnění k výkonu prohlídek mostních objektů pozemních komunikací

Živnostenský list

ICE certifikát

UKSIPS, NHBC certifikáty